User Tools

Site Tools


cs:data:bryce

Vegetační snímky z Bryce Canyon (Utah, USA)

Zdroj dat

Roberts (1992), použit autorem jako ukázkový datový soubor v knihovně labdsv.

Popis datového souboru

Soubor obsahuje 160 kruhových ploch o velikosti 375 m2, ve kterých byly zaznamenány všechny druhy bylin a odhadnuta jejich pokryvnost pomocí tzv. Pfisterovy škály (obdoby Braun-Blanquetovy stupnice, viz tabulka zde). Celkem bylo zaznamenáno 169 cévnatých rostlin, které jsou v souboru vyjádřeny šestipísmennými zkratkami. Dřeviny byly v původní studii také zaznamenávány (DBH v prsní výšce), v souboru ale nejsou zahrnuty (autoři to zdůvodňují tak, že spíše než ekologické faktory prostředí dřeviny odrážejí sukcesní statut vegetace).

Lokalita

Bryce Canyon National Park Bryce Canyon je národní park o rozloze 14000 ha, který leží v jižním Utahu (USA) na fytogeografické hranici mezi flórou centrálních Skalistých hor (Rocky Mountains) a koloradskými pláněmi (Colorado Plateau). Typickou vegetací parku je mozaika pelyňkových stepí a badlands v nížinách, pinio-jalovcové lesy a ponderosové savany ve středních výškách a smíšené jehličnaté lesy ve vyšších nadmořských výškách.

Soubor se souřadnicemi pro zobrazení v Google Earth: bryce.kml1)

Proměnné prostředí

Jméno proměnnéPopis
labelsčíslo plochy
annradroční přímé světelné záření
asporientace svahu [°]
avorientace = (1+cos(asp-30)/2)
depthhloubka půdy [deep a shallow]
eastUTM souřadnice zeměpisné délky
elevnadmořská výška [stopy, ft]
groradradiace v průběhu vegetační sezóny
northUTM souřadnice zeměpisné délky
postopografická pozice [bottom, low_slope, mid_slope, ridge, up_slope]
quadUSGS 7.5 minutový kvadrát
slopesvažitost [%]

Skript pro přímé načtení dat do eRka

# pokud nemáte nainstalovánu knihovnu labdsv, nainstalujte ji pomocí následujícího příkazu (nutno odstranit mřížku na začátku řádku):
# install.packages ('labdsv')
 
library (labdsv)
data (bryceveg) # matice vegetačních dat (160 snímků v řádcích a 169 druhů ve sloupcích)
data (brycesite)# matice proměnných prostředí (160 snímků v řádcích a 11 proměnných ve sloupcích)

Literatura

Roberts D.W. (1992): Plant Community Distribution and Dynamics in Bryce Canyon National Park: Final Report for Project PX 1200-7-0966. (text zřejmě nedostupný na internetu)

1)
soubor je třeba stáhnout a otevřít v Google Earth; zdroj: http://cc.oulu.fi/~jarioksa/opetus/metodi/
cs/data/bryce.txt · Last modified: 2017/10/11 20:36 (external edit)