User Tools

Site Tools


cs:data:grasslands:import

Import dat o třebíčských trávnících

grasslands.spe <- read.delim ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/data-download/grasslands-spe.txt', row.names = 1)
grasslands.env <- read.delim ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/data-download/grasslands-env.txt')
cs/data/grasslands/import.txt · Last modified: 2017/10/11 20:36 (external edit)