User Tools

Site Tools


cs:data:mite

Půdní roztoči (pancířníci)

Zdroj dat

Soubor používán jako ukázková data v knize Borcard et al. (2011); poprvé použit v Borcard et al. (1992).

Popis datového souboru

Oribatida (zdroj: wikipedia.org) Pancířníci (Acari: Oribatida) představují velmi diversifikovanou skupinu malých půdních roztočů. Dobře provzdušněné půdy nebo komplexní substráty jako např. porosty mechů rodu Sphagnum ve vlhkých lesích nebo v rašeliništích mohou obsahovat desetitisíce individuí na čtverečním metru. Lokální společenstva někdy zahrnují více než stovku často vzácných druhů. Díky tomu jsou pancířníci zajímavou modelovým organismem pro studium vztahů mezi složením společenstev a proměnnými prostředí na velmi lokálních škálách.

Popisovaný datový soubor obsahuje data ze 70 sond obsahujících především rašeliníky. Data byla sebrána v červnu 1989. Data představují tři matice, první obsahující data o abundancích 35 morfotypů pancířníků, druhá obsahující 5 proměnných popisujících substrát a mikrotopografii a třetí s karteziánskými souřadnicemi jednotlivých sond.

Lokalita

Station de biologie des Laurentides, Université de Montréal, Quebec, Kanada.

Proměnné prostředí

ZkratkaPopis proměnné
SubsDensHustota substrátu (sušiny) [g dm-3]
WatrContObsah vody [g dm-3]
SubstrateSubstrát [7 kategorií]
ShrubKřoví [3 seřazené kateogorie]
TopoMikrotopografie [Blanket-Hummock]

Skript pro přímé načtení dat do eRka

mite <- read.table ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/data-download/mite.txt')
mite.env <- read.table ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/data-download/mite_env.txt')
mite.xy <- read.table ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/data-download/mite_xy.txt')

Data jsou také obsažena v balíku vegan:

# install.packages ('vegan')  # pokud nemáte vegan nainstalován na Vašem počítači
library (vegan)
data (mite)
data (mite.env)

Literatura

  • Borcard, D., Legendre, P. & Drapeau, P. (1992) Partialling out the spatial component of ecological variation. Ecology 73: 1045-1055.
  • Borcard, D., Gillet, F. & Legendre, P. (2011) Numerical Ecology with R. Springer, UseR! Edition.
cs/data/mite.txt · Last modified: 2017/10/11 20:36 (external edit)