User Tools

Site Tools


cs:data:ohrazeni

Experimentální data z vlhké louky

Zdroj dat

Ukázková data v knize Lepš & Šmilauer (2003), vlastní data byla publikována ve studii Jana Š. Lepše (1999).

Popis datového souboru

Data z dlouhodobého experimentu, který sleduje vliv odstranění dominanty (Molinia caerulea), hnojení a kosení na druhové složení vegetace podmáčené louky. Vlastní experiment byl založen v podobě latinského čtverce, rozděleného na 24 ploch (jednotlivé zásahy i jejich kombinace a kontrola jsou zastoupeny každá třemi plochami). Datový soubor obsahuje 4 roky pozorování (1994-1997).

Lokalita

Experiment probíha na experimentální podmáčené louce Ohrazení, cca 10 km JV od Českých Budějovic. Vegetace je blízká svazu Molinion a Violion caninae.

Proměnné prostředí

Jméno proměnnéPopis
MOWINGKoseno (každý rok v červnu nebo červenci)
FERTILHnojení (65g NPK/m2)
REMOVOdstranění dominanty (Molinia caerulea) pomocí šroubováku
YEARRok pozorování (0 = 1994, tedy před začátkem experimentu, 1-3 = 1995-1997)
Yr0-Yr3Rok pozorování (dummy proměnná)
P1-P24Příslušnost k ploše (použití jako kovariáty)

Data ke stažení

  • ohraz.xls - soubor ve formátu MS Excel, obsahuje druhová data, vysvětlující proměnné, design experimentu a další informace (součást učebnice Lepše & Šmilauera (2003), Chapter 15)

Skript pro přímé načtení dat do eRka

ohrazeni.spe <- read.csv2 ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/data-download/ohrazeni-spe.csv', row.names = 1, dec = '.')
ohrazeni.env <- read.csv2 ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/data-download/ohrazeni-env.csv', dec = '.')
 

Literatura

  • Lepš J. (1999): Nutrient status distirubance and competition: an experimental test of relationships in a wet meadow. Journal of Vegetation Science, 10: 219-230 pdf
  • Lepš J. & Šmilauer P. (2003): Multivariate analysis of ecological data using CANOCO. Cambridge University Press. zkušební data ke knize ke stažení
cs/data/ohrazeni.txt · Last modified: 2017/10/11 20:36 (external edit)