User Tools

Site Tools


cs:data:wetlands

Vegetační data z karpatských mokřadů

Zdroj dat

Hájek et al. (2002), primární data jsou součástí Supplementary materials ke článku ter Braak & Schaffers (2004) a byla také použita v Case study 2 v knize Lepš & Šmilauer (2003).

Popis datového souboru

Soubory zahrnují vegetační data a data o proměnných prostředí, získaných na 16 m2 plochách ze 70 slatinišť (1 plocha na lokalitu).

Proměnné prostředí

Prvních 14 proměnných jsou chemické charakteristiky měřené ve slatiništní vodě, poslední proměnná je svažitost. Pro detaily viz Metodika v článku Hájek et al. (2002).

Data ke stažení v různých formátech

  • datahajek.zip - zazipovaný soubor, který obsahuje všechny matice

Skript pro přímé načtení dat do eRka

bryo <- read.delim ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/data-download/bryophytes.txt', row.names = 1)
vasc <- read.delim ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/data-download/vasc_plants.txt', row.names = 1)
chem <- read.delim ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/data-download/chemistry.txt', row.names = 1)
 

Literatura

  • Hájek M., Hekera P. & Hájková P. (2002): Spring fen vegetation and water chemistry in the Western Carpathian flysch zone. - Folia Geobotanica, 37: 205-224. www
  • Lepš J. & Šmilauer P. (2003): Multivariate Analysis of Ecological Data using CANOCO. Cambridge Press.
  • ter Braak C.J. & Schaffers A.P. (2004): Co-correspondence analysis: a new ordination method to relate two community compositions. - Ecology, 85:834–846. Supplementary materials
cs/data/wetlands.txt · Last modified: 2017/10/11 20:36 (external edit)