User Tools

Site Tools


cs:final

Informace k vypracování závěrečné práce a ke zkoušce

Závěrečná práce

Pro práci použijte vlastní mnohorozměrná data, případně zkuste nějaký datový soubor získat, např. na některém z odkazů na zdroje volně dostupných ekologických dat (případně mi o data napište). Data by měla být ideálně mnohorozměrná, tedy matice vzorky a druhy, případně i matice vzorky a proměnné prostředí. Na datech udělejte jakékoliv tři analýzy, které jsme probírali na přednáškách.

Vlastní práce nemusí (ale může) mít formát odborného článku, stačí v ní stručně shrnout

  1. co máte za data,
  2. jaké analýzy a proč jste se rozhodli provádět
  3. co vám vyšlo a co si o tom myslíte.

Neváhejte do textu zahrnout i obrázky!

Rozsah není omezen, ale nejde o to napsat textově obsáhlý elaborát, do kterého nakopírujete části své bakalářky nebo magisterky, spíš se držte zkrátka.

Práce musí obsahovat vlastní eRkový skript1), který ukáže, jak jste prováděli jednotlivé analýzy a kreslili jednotlivé obrázky. Skript nakopírujte na konec práce a zformátujte ho nejlépe fontem Courier New.

Různé odchylky od těchto pravidel jsou možné, dokonce i vítané. Pokud máte vlastní data a řešíte na nich nějaký problém, a chcete si to vyzkoušet v eRku, můžete to udělat formou této závěrečné práce. Pokud jste na pochybách, napište mi.

Práci vložte alespoň den předem 2) do Odevzdávárny (sekce Závěrečná práce)3) a přineste si ji vytištěnou ke zkoušce. Pokud je práce zároveň určená pro předmět Bi7540 Zpracování dat v ekologii společenstev, vložte ji do odevzdávárny Zpracování dat v ekologii společenstev (a do odevzdávárny předmětu Analýza dat v ekol. spol. v R ji už vkládat nemusíte).

Zkouška

Na vypsané zkouškové termíny se prosím přihlašujte v ISu. Večer před zkouškou pošlu zapsaným účastníkům časový rozpis, kdy se mají ke zkoušce dostavit - pořadí určím podle času zápisu na zkoušku v ISu.

Vlastní zkouška bude trvat cca 30 minut. Můžete si na ni přinést jakýkoliv tahák, třeba texty z přednášek, a můžete do nich klidně nahlížet. Budeme se bavit o analýzách, které jste provedli v závěrečné práci, případně o tom, jaká jiná analýza a jak by se ještě na datech dala udělat. Nepůjde mi o hlubokou znalost teorie ani o to, abyste si pamatovali, jak se která funkce jmenuje a jak se jmenují jednotlivé argumenty, stačí když budete vědět, jak na to, případně kde to zjistit.

Spojená zkouška ze Zpracování dat v ekologii společenstev (Bi7540) a Analýzy dat v ekologii společenstev v programu R (Bi7550)

Informace ke spojené zkoušce z těchto dvou předmětů naleznete na webových stránkách ke Zpracování dat (Bi7540).

1)
skriptem nemyslím celou historii vaší práce v programu R - přiložený skript by měl obsahovat pouze příkazy, které byly použity k importu dat, daným analýzám a kreslení obrázků, případně ho můžete doplnit i stručným komentářem.
2)
ideálně 24 hodin před začátkem zkoušky, abych měl šanci se na ni v klidu podívat
3)
pokud do odevzdávárny nemáte přístup, pošlete ji emailem na zeleny@sci.muni.cz
cs/final.txt · Last modified: 2017/10/11 20:36 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki