User Tools

Site Tools


cs:homeworks

Domácí úkoly

Zadání

  1. Monty Hall problém - napište skript, který dokáže, že změnit názor se vyplatí (do 8.3.13)

Odevzdání

  • Pro odevzdání použijte prosím odevzdávárnu v ISu pro daný úkol.
  • Za odevzdaný úkol považuji soubor s vaším jménem a číslem úkolu (např. Alois_Novak_ukol_1.r), uložený v odevzdávárně nejpozději pět minut před následující přednáškou.
  • Soubor by měl být ve formátu *.doc, *.txt nebo *.r, a měl by obsahovat skript (případně s komentáři), kterým jste úkol vyřešili (případně příslušný obrázek, pokud nějaký vytvoříte).
  • Odevzdat můžete i parciální řešení - demonstraci snahy, kdy se vám třeba nepodaří úkol vyřešit, ale alespoň jste se o to pokusili.
  • Pozor: skript musí být v takové podobě, abych jeho funkčnost mohl jednoduše ověřit jeho zkopírováním do programu R, a on vytvořil kýžený výsledek . Než mi skript pošlete, vyzkoušejte si ho: zavřete program R1), znovu ho otevřte, a do příkazového řádku zkopírujte celý skript najednou. Pokud se vám objeví chyba, něco je špatně a bude to chtít opravit.
  • Stačí odevzdat tři ze čtyř úkolů. Pokud jste tedy vypracovali první tři, čtvrtý už je čistě dobrovolná záležitost. Naopak pokud jste některý z úkolů nestihli vypracovat, pokuste se vypracovat i čtvrtý.

Odevzdané úkoly (pro přístup na tuto stránku musíte být přihlášeni)

1)
Zavřením eRka docílíte toho, že se vám odstraní všechny objekty, které případně skript používá, ale nevytváří.
cs/homeworks.txt · Last modified: 2017/10/11 20:36 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki