User Tools

Site Tools


cs:mix:ordination_artefacts

Artefakty v ordinacích

Použijte simulovaná data simul.short a simul.long. Oba datové soubory obsahují 70 vzorků, které jsou rozmístěny rovnoměrně podél dvou gradientů, z nichž jeden je delší a druhý kratší a rozestupy mezi vzorky činí 100 jednotek. Vzorky tak tvoří pravidelnou mřížku (všiměte si rozdílné délky gradientů mezi soubory):

Na obou maticích spočtěte DCA, NMDS, PCA a CA (data jsou presenčně absenční, není je tedy nutno transformovat), a nakreslete ordinační diagramy tak, aby jednotlivé body v nich byly opět spojeny mřížkou. Pro soubor simul.short.spe bude obrázek vypadat nějak takto:

simul.shor.spe

a pro soubor simul.long.spe takto:

simul.long.spe

Řešení úlohy

cs/mix/ordination_artefacts.txt · Last modified: 2017/10/11 20:36 (external edit)