For current teaching at National Taiwan university go here

Teaching at Masaryk University

(until spring 2015)

Bi7540 Data analysis in community ecology (Zpracování dat v ekologii společenstev)

Bi7550 Analysis of community ecology data in R program (Analýza dat v ekologii společenstev v programu R)

Bi8190 Visualization of biological data (Vizualizace biologických dat)

Bi6661 Field course of geobotany (Terénní cvičení z geobotaniky)