User Tools

Site Tools


zpradat:direct_ordination:solution_4.2

Řešení cvičení 4.2

Analysis 'Constrained-partial'
Method: partial RDA
Partial variation is 12370.750, explanatory variables account for  40.0%
 (permutation-based adjusted explained variation is  25.2%)

Summary Table:
Statistic	Axis 1	Axis 2	Axis 3	Axis 4
Eigenvalues	0.2875	0.0311	0.0143	0.2289
Explained variation (cumulative)	34.53	38.27	39.99	67.50
Pseudo-canonical correlation	0.7766	0.5910	0.7440	0.0000
Explained fitted variation (cumulative)	86.35	95.70	100.00	

Permutation Test Results:
On All Axes	pseudo-F=2.0, P=0.056

Výsledek je marginálně signifikantní (P = 0.056), první osa zachytí zdaleka nejvíce variability (eigenvalues první a druhé osy jsou 0.29 vs 0.03).

První osa je výrazně korelovaná se zásahem založeným na odstranění opadu i mechorostů - to je evidentně nejrazantnější zásah z hlediska vlivu na počet a druhové složení semenáčů na vlhké louce.

zpradat/direct_ordination/solution_4.2.txt · Last modified: 2015/04/09 13:00 (external edit)