User Tools

Site Tools


zpradat:direct_ordination:solution_4.3

Řešení cvičení 4.3

Rozklad variance mezi dose a cover:

Variation Partitioning Results for Two Groups in Analysis 'Var-part-not adjusted'
Explained variation

Fraction	Variation	% of Explained	% of All	DF	Mean Square
a		0.046754	32.7		4.7		1	0.04675
b		0.074144	51.8		7.4		1	0.07414
c		0.02214		15.5		2.2		--	--
Total Explained	0.14304		100.0		14.3		2	0.07152
All Variation	1		--		100.0		121	--

Frakce a představuje variabilitu vysvětlenou čistě jen hnojením, frakce b variabilitu vysvětlenou pokryvností ječmene, a frakce c sdílenou variabilitu1).

Výsledek testu signifikance jednotlivých frakcí:

Variation Partitioning Results for Two Groups in Analysis 'Var-part-not adjusted'
Significance tests

Tested Fraction	F	P
a+b+c		9.9	0.002
a		6.5	0.002
b		10.3	0.002

Všimněte si, že hodnota signifikance P = 0.002 je nejnižší, kterou jsme s tímto počtem permutací (499) schopni dosáhnout (1/(499+1) = 0.002). Pokud chcete dosáhnout hodnoty nižší (např. proto, abyste mohli napsat P < 0.001), pak musíte zvýšit počet permutací.

RDA - ordinační diagram (zobrazeny jen druhy s vyšším fitem):

Z výsledků rozkladu variance je patrné, že vliv pokryvnosti ječmene se na změnách v druhovém složení projeví výrazněji než vlastní hnojení. Pozor ale na interpretaci - pokryvnost ječmene nebyla manipulována, výsledek tedy nelze interpretovat jako kauzální vliv ze strany ječmene (teoreticky by se mohlo stát, že díky hnojení ubývají plevele, to způsobuje nižší konkurenci pro ječměn a ten tak získá vyšší pokryvnost - i když ekologicky tato možnost asi není moc relevantní).

Z ordinačního diagramu je také zřejmé, že většina druhů reaguje na zvyšující se pokryvnost ječmene negativně, kromě svízele přítuly (Galium aparine, GaliApa), který je schopen po ječmenu šplhat.

1)
Pokud jste zvyklí na výsledky v jiných analýzách rozkladu variance, například v programu R, pozor na to, že v CANOCO 5 frakce c představuje sdílenou variabilitu, zatímco v eRku (funkce varpart) je sdílená variabilita označena jako frakce b, zatímco frakce c představuje čistý efekt druhé proměnné.
zpradat/direct_ordination/solution_4.3.txt · Last modified: 2015/04/09 13:00 (external edit)