User Tools

Site Tools


zpradat:import:solution_1.1

Řešení cvičení 1.1 pro verzi Canoco 4.5

 1. Data otevřete v programu Excel. Pozor - zkontrolujte, zda automatické nastavení Excelu nezměnilo formátování buněk (např. v záložce grasslands-env se pH může změnit na formát datumu vyjádřeného římskými číslicemi. Pokud se tak stalo, je třeba formátování manuálně opravit).
 2. List grasslands-spe obsahuje celé názvy druhů, které je třeba zkátit na délku osmi písmen (Canoco by delší názvy stejně zkrátilo na tuto délku). Udělat to můžete buď manuálně, nebo pomocí programu ShortNames.exe (Michael Nobis). Pokud budete používat ShortNames, postupujte takto:
  1. první řádek v tabulce grasslands-spe.csv nakopírujte na clipboard
  2. otevřete nový list Excelu a data z clipboardu do něj uložte, ale do sloupečku (při vložení je třeba použít funkci Vložit jinak a zaškrtnout možnost Transponovat)
  3. data z tohoto sloupečku opět uložte na clipboard, otevřete program ShortNames.exe a stiskněte v něm tlačítko Paste, čímž se druhové názvy uloží do programu a zobrazí
  4. pro vytvoření zkratek vyberte možnost 4+4 - zkratky se vytvoří z prvních čtyř písmen rodového názvu a prvních čtyř písmen druhového názvu (pokud byste měli v druhém soupečku uloženy čísla pro označení vegetačních pater, můžete použít možnost 4+3+1, v našem případě jsou ale tato čísla součástí druhového názvu odděleny podtržítkem a to ShortNames přečíst neumí)
  5. stiskněte tlačítko Build a vytvořené zkratky nakopírujte na clipboard pomocí tlačítka Copy
  6. zkratky vložte do nově otevřeného souboru Excel vedle sloupečku s původními názvy druhů a zkontrolujte, jestli konverze proběhla úspěšně - program někdy delší názvy (např. pro subspecie) rozdělí na dvě zkratky, a je pak potřeba druhy manuálně promazat)
  7. pomocí funkce Vložit jinak a Transponovat vložte zkratky zpět do prvního řádku původní tabulky.
 3. První tabulku uložte na clipboard (CTRL+C).
 4. Otevřete program WCanoImp (který je součástí instalace Canoco for Windows).
 5. Zkontrolujte Options programu - v tomto případě by něměla být zaškrtnuta možnost Each column is a Sample, protože v našem případě jsou vzorky (samples) v řádcích, tak jak má být 1).
 6. Pokud chcete soubor uložit v kondenzovaném tvaru (šetří místo), pak zaškrtněne možnost Save in Condensed Format (Canoco umí číst kondenzovaný i nekondenzovaný formát).
 7. Stiskněte Save a vyberte název souboru. Pokud jde o matici druhového složení, můžete použít extenzi *.spe, pro matici s proměnnými prostředí extenzi *.env. V obou případech můžete také použít koncovku *.dat.
 8. To stejné zopakujte s druhou tabulkou dat, která obsahuje proměnné prostředí (grasslands-env). Pokud je název některé proměnné příliš dlouhý, je vhodné ho zkrátit (i zde, stejně jako u druhových dat, platí, že Canoco čte jenom prvních osm písmen názvu).
1)
Dřív, když Excel neuměl víc než 256 sloupečků, bylo někdy potřeba druhy ukládat v řádcích a vzorky ve sloupečcích - pak se našlo pro možnost Each column is a Sample využití.
zpradat/import/solution_1.1.txt · Last modified: 2015/02/14 14:00 (external edit)