User Tools

Site Tools


zpradat:import:solution_1.1.v5

Řešení cvičení 1.1 pro verzi Canoco 5

  1. Data otevřete v programu Excel a prohlédněte si je, ať víte, co budete importovat.
  2. Otevřete CANOCO 5, a v menu vyberte možnost File > Import project > from Excel...
  3. Klikněte na tlačítko Add files a najděte Excelovský soubor (pokud se v cílovém adresáři soubor nezobrazuje, ujistěte se, jestli máte zvolen správný formát zobrazených souborů - na výběr je *.xls, *.xlsx a All files). Klikněte na Next.
  4. Zašktněte listy, které chcete importovat (Vltava-species a Vltava-env data) a klikněte na Next.
  5. Nejdříve importujte druhová data - ve volbě Choose sheet with data klikněte na Vltava-species, a do kolonky Table name: vložte název pro tabulku s daty o druhovém složení (např. species). Pozor - data v Excelu u druhové matice jsem transponovaná - druhy jsou v řádcích, zatímco vzorky ve sloupečcích. To je třeba při importu do CANOCO zohlednit - zaškrtněte možnost Data are transposed, with species arranged in rows. Next.
  6. Zobrazí se vám náhled tabulky s importem dat (druhy v řádcích). Volba sample names are i volba species names are by měly být short (up to 8 characters) only. Next.
  7. Ve volbě Choose sheet with data klikněte na Vltava-env data, a do kolonky Table name: vložte název pro tabulku proměnných prostředí (např. env). Pozor - tato tabulka není transponovaná (proměnné jsou ve sloupečcích), je tedy třeba odškrtnout volbu Data are transposed, with species arranged in rows. Next.
  8. Zobrazí se náhled tabulky s proměnnými. Volba environmental variable names are by měla být full (length unlimited) only, zatímco názvy pro vzorky budou opět krátké. Finish.
  9. Data jsou naimportovaná a připravená pro další analýzy. Správně naimportované matice by měly mít obě 97 řádků (Cases), a matice Species bude mít 342 druhů (Vars), zatímco matice env bude mít 24 proměnných (Vars). Tato čísla najdete v hlavním okně CANOCO, v sekci Data tables.
zpradat/import/solution_1.1.v5.txt · Last modified: 2014/05/21 13:00 (external edit)