User Tools

Site Tools


zpradat:indirect_ordination:hint_2.1

Cvičení 2.1: Nápověda ke kreslení ordinačního diagramu

  • nakreslete biplot species-samples
  • vzorky musíte rozklasifikovat podle proměnné classification v proměnných prostředí (Project > Classification > of samples, From Data, vyberte tabulku s faktory prostředí a zvolte Classes defined by distinct values, a na závěr nezapoměňte zaškrtnout volbu Use selected classifications in graphs)
  • výběr omezeného počtu druhů provedete v možnosti Project > Visibility and labelling..., a v nabídce Species zvolte Limit count to 20. Ve stejné volbě vypnete zobrazování popisek u ploch - Samples > show with NO labels.
  • legendu (pokud se nepřipojí automaticky) připojíte takto: Edit > Settings > Graphing options, volba General, a tam je možnost Legend Options - zde zašrktněte Create legend in the graphs, případně upravte umístění legendy.
  • na závěr použijte tlačítko Re-create graph
zpradat/indirect_ordination/hint_2.1.txt · Last modified: 2014/03/27 13:00 (external edit)