User Tools

Site Tools


zpradat:indirect_ordination:solution_2.1

Řešení cvičení 2.1

Výpis z programu CANOCO 5:

Analysis 'Unconstrained'
Method: DCA
Total variation is 4.53052

Summary Table:
Statistic				Axis 1	Axis 2	Axis 3	Axis 4
Eigenvalues				0.2887	0.2228	0.1676	0.1383
Explained variation (cumulative)	6.37	11.29	14.99	18.04
Gradient length				2.70	2.14	2.57	1.82

Délka první osy je 2.70, tedy méně než 3 S.D., a je proto vhodné použít lineární metodu - v tomto případě PCA.

Analysis 'Unconstrained'
Method: PCA
Total variation is 1663.861

Summary Table:
Statistic				Axis 1	Axis 2	Axis 3	Axis 4
Eigenvalues				0.1306	0.0986	0.0691	0.0649
Explained variation (cumulative)	13.06	22.93	29.84	36.32

A výsledný ordinační diagram:

zpradat/indirect_ordination/solution_2.1.txt · Last modified: 2014/03/27 13:00 (external edit)