User Tools

Site Tools


You are not allowed to perform this action
zpradat:indirect_ordination

2. Nepřímá ordinace

Cvičení 2.1

 1. Na datech z třebíčských trávníků (naimportovaných ve cvičení 1.1) vypočtěte DCA (údaje o druzích jsou v procentech pokryvnosti - použijte logaritmickou transformaci).
 2. Jaká je délka první osy DCA? Podle této délky se rozhodněte, jestli je na data třeba použít lineární nebo unimodální metodu ordinace a tu na datech spočtěte (tedy buď PCA, nebo CA).
 3. Nakreslete ordinační diagram, ve kterém budou nakresleny druhy a vzorky a který bude vypadat následovně:
  1. druhů nakreslete jenom cca 20,
  2. jednotlivé vegetační typy zobrazte různými symboly,
  3. vypněte zobrazování čísel u ploch,
  4. k obrázku připojte legendu,
  5. posuňte popisky u jednotlivých druhů tak, aby se co nejméně navzájem překrývaly a aby překrývaly co nejméně čar.

Nápověda ke kreslení ordinačního diagramu

Řešení k cvičení 2.1

Cvičení 2.2

 1. Použijte simulovaná ekologická data, konkrétně soubor simul1-spe-env.xlsx, který obsahuje druhová data nasimulovaná podle ekologického modelu strukturovaného jednou proměnnou prostředí (podrobnosti viz popis dat).
 2. Do programu Canoco naimportujte druhová data z listu simul1-spe.
 3. Použijte data k výpočtu DCA, CA a PCA a nakreslení patřičných ordinačních diagramů (v diagramech nakreslete vzorky bez popisků.
 4. Jak se jmenují jednotlivé artefakty, které jsou vidět ve výsledných ordinačních diagramech PCA a CA?

Řešení k cvičení 2.2

zpradat/indirect_ordination.txt · Last modified: 2014/03/27 13:00 (external edit)