User Tools

Site Tools


zpradat:nmds:solution_3.1

Řešení cvičení 3.1

Výpis z programu WinKyst vypadá následovně:

Original data (30 samples; 75 variables) read from a file:
"C:\Users\Zeleny\Downloads\tikus.spe"
Calculated matrix of Bray-Curtis distances.
Initial PCoA configuration found with 20 real axes
Calculating configuration in 2 dimensions
NMDS solution found with 59 iterations, stress = 0.15566
Stress minimum value approached

Attempting 10 perturbation with max amplitude 0.26488

 PERTURBATION STRESS VALUE
***********************
     1     0.15138 [replacing with this config]
     2     0.17353
     3     0.15033 [replacing with this config]
     4     0.15474
     5     0.15632
     6     0.15566
     7     0.15230
     8     0.15138
     9     0.15475
    10     0.15138

 Final stress is 0.15033

Shepardův diagram (toto je výsledek programu WinKyst - Canoco 5 tento obrázek nenabízí):

Výsledný ordinační diagram (Bray-Curtis distance):

Ordinační diagram NMDS, vypočtené na základě Euklidovské distance:

zpradat/nmds/solution_3.1.txt · Last modified: 2014/03/27 13:00 (external edit)