User Tools

Site Tools


juice:start

Pokročilá analýza vegetačních dat v programu JUICE

Kurz bude zaměřen na praktické použití programu JUICE pro editaci a analýzu vegetačních dat. Výuka bude probíhat přímo před počítačem a bude kombinací krátkých teoretických částí, zaměřených na vysvětlení jednotlivých metod, a praktických částí, kdy si na zkušebních datech sami vyzkoušíte, jak danou analýzu provést. Neplánuju předvádět telefonní seznam všech speciálních funkcí, které JUICE nabízí - je jich sice celá řada, ale jejich použití je většinou velmi specializované. Na konci kurzu ale bude čas i na případné specializovanější dotazy, takže si je neváhejte připravit.

Před začátkem kurzu si pokud možno nainstalujte potřebný software a přečtěte literaturu v sekci K přečtení. Doporučená literatura je seznam článků, které se nějak vztahují k probíraným tématům, a bylo by dobré, aby - pokud je přímo nepřečtete - jste vedli jejich existenci v patrnosti. Zápočet bude udělen za účast.

Stručný sylabus

  • Stručné základy (import dat, export dat, třídění tabulky, druhů, krátká hlavička, dlouhá hlavička, druhová data, slučování druhů a pater)
  • Numerická klasifikace dat (TWINSPAN a modifikovaný TWINSPAN, cluster analysis, propojení s PC-ORD)
  • Synoptické tabulky (diagnostické druhy, export celé tabulky)
  • Ordinační analýza (propojení JUICE-CANOCO a JUICE-R)
  • Použití metody COCKTAIL, teorie, praxe (Vegetace ČR)
  • Různé typy stratifikace dat
  • Výpočet a aplikace průměrných Ellenbergových hodnot, nebezpečí spojená s jejich použitím ve vegetačních analýzách
  • Trait-data a jejich použití v JUICE (na příkladu invazních druhů a míry ekologické specializace)
  • Propojení JUICE a R (funkce JUICE-R, která umožňuje použití R skriptu přímo v programu JUICE, možnost sdílení a stažení skriptu)
  • Některé další funkce (např. zobrazení polohy snímku v Google Earth atd.)
juice/start.txt · Last modified: 2013/11/12 14:00 by 127.0.0.1