User Tools

Site Tools


zpradat:homework

Domácí úkol - literární rešerše studie týkající se ordinačních metod

V rámci této samostatné práce jde o to, abyste se seznámili s některou případovou studií, která zpracovává data pomocí ordinačních metod. Najděte prosím jeden publikovaný článek (tedy ne rukopis typu bakalářská nebo diplomová práce), který je pokud možno blízký vašemu oboru. Důležité je, aby tato práce zahrnovala zpracování dat některou z ordinačních metod (přímá, nepřímá, to je jedno). Práce může být v jakémkoliv jazyce, publikovaná v jakémkoliv časopise, nemusí se ani zabývat zpracováním ekologických dat - ve výběru máte zkrátka volnost. Pokud zrovna čtete nějaký článek kvůli vaší bakalářce/diplomce/dizertaci, neváhejte ho použít, pokud žádný nemáte, zkuste nějaký vyhledat (např. pomocí Google Scholar nebo Web of Science, nebo prostě googlete).

Co bych po vás chtěl:

  1. Článek si pečlivě přečtěte, zjistěte, co byla základní otázka, na kterou se autoři pokoušeli odpovědět, jaká data autoři sbírali, jak je analyzovali, co vyšlo a jak to autoři interpretovali.
  2. Tyto poznatky stručně shrňte v podobě maximálně cca 1-2 stránkové rešerše, která by měla obsahovat plnou citaci práce (název, autoři, časopis, stránky), stručný popis problému, o který v článku šlo, stručný popis metodiky (jakým typem organismů se zabývali, kde a jak data sbírali, co měřili, kolik měli ploch případně druhů, a především jakou analýzu ke zpracování použili, jestli data transformovali atd.). A dále co jim vyšlo, a jak to interpretují, případně zkopírujte část tabulky s výsledky nebo ordinační diagram. Nesnažte se pouze přeložit anglický abstrakt článku do češtiny - jde mi o to, abyste opravdu daný článek alespoň zběžně přečetli a pochopili rozhodnutí autorů pro výběr dané metody.
  3. Budu rád, když přidáte svůj vlastní názor nebo pocit z daného článku. Pokud se vám například zdá, že autoři data analyzovali špatně, zkuste shrnout proč a jak byste to udělali vy podle vašeho názoru správně. Pokud se vám studie líbí nebo nelíbí, zkuste vystihnout, čím vás zaujala nebo zklamala.

Vypracovaný úkol - v podobě pdf nebo Word dokumentu - prosím uložte do Odevzdávárny na ISu (pokud do ní nemáte přístup, pošlete mi ho prosím emailem). Deadline (smrtelná čára) pro vypracování je pondělí 23. března 2015 půlnoc. Do uvedeného termínu bude možné práce jen vkládat a budou přístupné jen mě; po tomto termínu odevzdávárnu otevřu a práce zpřístupním všem studentům předmětu.

Co se vám stane když úkol nevypracujete: nic.

Co se vám stane když úkol vypracujete: budete o trochu moudřejší a uděláte mi radost. Navíc, jako bonus, budu k vypracování úkolu přihlížet při zkoušce, pokud dojde na rozhodování mezi lepším a horším stupněm hodnocení (vypracování úkolu = lepší stupeň hodnocení).

zpradat/homework.txt · Last modified: 2015/03/16 13:00 (external edit)