User Tools

Site Tools


zpradat:import

Table of Contents

1. Import dat

Cvičení 1.1

  • Použijte datový soubor grasslands-spe-env.xls, který je ve formátu programu Excel (podrobnosti o datech z třebíčských acidofilních trávníků se dozvíte zde). Soubor obsahuje dvě záložky - grasslands-spe, která obsahuje druhová data, a grasslands-env, která obsahuje proměnné prostředí. Takto připravená data naimportujte do programu CANOCO a použijte v následujícím cvičení pro výpočet DCA.

Řešení cvičení 1.1 (pro verzi Canoco 5)

Řešení cvičení 1.1 (pro verzi Canoco 4.5)

zpradat/import.txt · Last modified: 2015/03/12 13:00 (external edit)