User Tools

Site Tools


zpradat:data:bci

Trvalá plocha v tropickém deštném lese na ostrově Barro Colorado (Panama)

Zdroj dat

Condit et al. (2002), resp. část volně dostupných dat. Druhová data jsou dostupná v knihovně vegan (datový soubor BCI), data o půdní chemii pocházejí z půdních map Barro Colorado Island.

Popis datového souboru

Mapa ostrova Barro Colorado v Panamě Data z 50ha trvalé plochy, kterou založily Smithsonian Tropical Research Institute a Princeton University za účelem sledování dynamiky vegetace tropického lesa. Dostupný datový soubor obsahuje 50 jednohektarových ploch, které na sebe přímo navazují. V každé ploše byl zaznamenán počet jedinců jednotlivých druhů dřevin (zaznamenáni byly pouze jedinci, kteří mají v prsní výšce (1,3 m) průměr alespoň 10 cm) a několik proměnných prostředí (viz tabulka).

Chemické analýzy půd jsou volně dostupné v podobě půdních map, které byly vytvořeny z chemického rozboru 300 půdních vzorků sesbíraných v ploše (mapy byly vyhlazeny metodou krigging a jsou dostupné zde.

Lokalita

Barro Colorado je ostrov na jezeře Gatun ve střední Panamě. Intenzivní výzkum zaměřený na vegetaci nížinného tropického lesa zde probíhá od roku 1923, a z hlediska flóry jde zřejmě o nejlépe prozkoumanou tropickou oblast (podobné velikosti) na světě. Výzkum trvalé 50-ti hektarové plochy probíhá v pravidelných intervalech od roku 1980.

Photograph of Barro Colorado Island Topografická mapa BCI (zdroj: http://www.ctfs.si.edu/data/maps/bci.topovertical.gif)

Proměnné prostředí

Půdní proměnné1):

Name of variableDescription
x, y Relativní souřadnice ploch [m]
Al, B, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, P, Zn, N, N(min), pH Měřené půdní proměnné2)

Data ke stažení v různých formátech

Literatura

1)
K dispozici jsou i další proměnné prostředí, konkrétně nadmořská výška, srážky, souřadnice, geologický substrát a stáří porostu, a to v knihovně BiodiversityR v datovém souboru BCI.env. Tato data ale nemají praktické uplatnění, protože mají velmi nízkou variabilitu hodnot, které se mezi plochami až na vyjímky vůbec neliší.
2)
Detaily chemických analýz naleznete v protokolu o sběru dat v rámci BCI plochy.
zpradat/data/bci.txt · Last modified: 2014/04/24 13:00 (external edit)