User Tools

Site Tools


zpradat:data:morse

Rothkopfův experiment s morseovkou

Zdroj dat

Rothkopf (1957), data použitá zde byla převzata z eRkové knihovny xgobi1)

Popis datového souboru

Jde o studii, která měla ukázat, které kódy Morseovy abecedy se nejčastěji pletou. Každý kód morseovky sestává z několika krátkých (0.05 sec.) a dlouhých (0.15 sec.) pípnutí. Experimentu se zůčastnilo 598 respondentů, a Rothkopf jim přehrával kombinace různých kódů (s krátkou pauzou) a úkolem každého respondenta bylo rychle se rozhodnout, jestli se mu přehrané kódy zdají stejné nebo rozdílné. Výsledkem je tzv. confusion matrix (matice záměn), která obsahuje počty případů, kdy se respondentům daná kombinace kódů zdála rozdílná.

Ukázka matice vypadá takto:

A B C D E F G
.- 0 167 169 159 180 164 163
-... 167 0 96 79 163 95 139
-.-. 169 96 0 141 166 115 137
-.. 159 79 141 0 172 136 100
. 180 163 166 172 0 183 182
..-. 164 95 115 136 183 0 156
–. 163 139 137 100 182 156 0

Data ke stažení

Literatura

Rothkopf, E. Z. (1957): A measure of stimulus similarity and errors in some paired-associate learning tasks. Journal of Experimental Psychology, 53:94–101.

1)
Tato knihovna už není dále podporována. Ke stažení je ale stále zde.
zpradat/data/morse.txt · Last modified: 2015/03/27 13:00 (external edit)