User Tools

Site Tools


zpradat:data:ohrazeni

Experimentální data z vlhké louky

Zdroj dat

Data jsou součástí zkušebních dat ke knize Lepš & Šmilauer (2003), publikována byla ve studii Lepše (1999)

Popis datového souboru

Design experimentu na Ohrazení.

Data z dlouhodobého experimentu, který sleduje vliv odstranění dominanty (Molinia caerulea), hnojení a kosení na druhové složení vegetace podmáčené louky. Vlastní experiment byl založen v podobě latinského čtverce, rozděleného na 24 ploch (jednotlivé zásahy i jejich kombinace a kontrola jsou zastoupeny každá třemi plochami, viz. obrázek s designem). Datový soubor obsahuje 4 roky pozorování (1994-1997).

Lokalita

Experiment probíhá na experimentální podmáčené louce Ohrazení, cca 10 km JV od Českých Budějovic. Vegetace je blízká svazu Molinion a Violion caninae.

Proměnné prostředí

Jméno proměnnéPopis
MOWINGKoseno (každý rok v červnu nebo červenci)
FERTILHnojení (65g NPK/m2)
REMOVOdstranění dominanty (Molinia caerulea) pomocí šroubováku
YEARRok pozorování (0 = 1994, tedy před začátkem experimentu, 1-3 = 1995-1997)
Yr0-Yr3Rok pozorování (dummy proměnná)
P1-P24Příslušnost k ploše (použití jako kovariáty)

Data ke stažení

  • ohraz.xls - soubor ve formátu MS Excel, obsahuje druhová data, vysvětlující proměnné, design experimentu a další informace (součást učebnice Lepše & Šmilauera (2003), Chapter 15)
  • ohraz.spe - soubor druhových dat ve formátu canoco condensed file
  • ohraz.env - soubor s proměnnými prostředí ve formátu canoco condensed file

Reference

  • Lepš J. (1999): Nutrient status disturbance and competition: an experimental test of relationships in a wet meadow. Journal of Vegetation Science, 10: 219-230 pdf
  • Lepš J. & Šmilauer P. (2003): Multivariate analysis of ecological data using CANOCO. Cambridge University Press. zkušební data ke knize ke stažení
zpradat/data/ohrazeni.txt · Last modified: 2014/04/24 13:00 (external edit)