zpradat:data:spring-fens

Společenstva suchozemských plžů, cévnatých rostlin a mechorostů na slatiništích západních Karpat

Zdroj dat

Data částečně publikovaná v různých zdrojích (např. Horsák & Hájek 2003).

Popis datového souboru

Data zahrnují údaje o druhovém složení společenstev měkkýšů, cévnatých rostlin a mechorostů na 43 lokalitách slatinišť v rámci západních Karpat. V rámci každé lokality byl zapsán jeden fytocenologický snímek o ploše cca 16 m2, ve kterém byly zaznamenány všechny druhy cévnatých rostlin a mechorostů a odhadnuty jejich pokryvnosti (pomocí devítistupňové Braun-Blanquetovy stupnice). V rámci každé plochy bylo odebráno 12 litrů vzorku (půda + opad + vegetace), ve kterém byly determinováni měkkýši a spočteny abundance jednotlivých druhů.

Proměnné prostředí

Data zahrnují celou řadu měřených proměnných prostředí, především výsledek chemického rozboru vody odebrané ze slatinišť. Pro podrobnosti chemických analýz viz Horsák & Hájek (2003).

Data ke stažení v různých formátech

Literatura

  • Horsák M. & Hájek M. (2003): Composition and species richness of mollusc communities in relation to vegetation and water chemistry in the Western Carpathian spring fens: the poor-rich gradient. J. Moll. Stud. 69: 349-357 pdf
zpradat/data/spring-fens.txt · Last modified: 2014/04/25 13:00 (external edit)