User Tools

Site Tools


zpradat:data:tikus

Korálové útesy souostroví Tikus, Indonésie

Zdroj dat

Warwick et al. (1990) - sběr a publikace výsledků, Anderson et al. (2011) - publikovali část dat v Appendixu S1

Popis datového souboru

Datový soubor obsahuje údaje o pokryvnostech 75 druhů korálových útesů, které byly sbírány na 10 transektech v letech 1981-88. V roce 1982 jako důsledek El Nino byla oblast zasažena dramatickou disturbancí, která vedla k vybělení korálů.

Lokalita

Korálové útesy v okolí ostrova Tikus v Indonésii, který je součástí souostroví Thousand Islands severně od Jakarty.

Soubor se souřadnicemi pro zobrazení v Google Earth: tikus.kmz1)

Proměnné prostředí

Jméno proměnné Popis
Transect zkratka pro transekt
Year rok sledování (1981, 83, 85)

Data ke stažení v různých formátech

Reference

  • Warwick, R.M., Clarke, K.R. & Suharsono (1990): A statistical analysis of coral community responses to the 1982-1983 El Nino in the Thousand Islands, Indonesia. - Coral Reefs, 8: 171-179.
  • Anderson, M.J. et al. (2011): Navigating the multiple meanings of β diversity: a roadmap for the practicing ecologist. - Ecology Letters, 14: 19-29 (pdf, Appendix S1)
1)
soubor je třeba stáhnout a otevřít v Google Earth
zpradat/data/tikus.txt · Last modified: 2013/11/12 14:00 by 127.0.0.1